Slider

Zamówienia i bezpośrednia sprzedaż dla pacjenta:

e-mail: zamowienia@viscoplus.pl
tel. +48 662 48 28 28

Promocja i sprzedaż dla podmiotów medycznych:

Wojciech Mazanek
Sales Manager
e-mail: wmazanek@viscoplus.pl
tel. +48 694 413 499